ATRIKASA HANATSARANA NY FIANDRAIKETANA NY BASY

Nosokafan’ny Amiraly RANAIVOSEHENO Antoine de Padoue, Sekretera Jeneralin’ny Minisiteran’ny Fiarovam-pirenena izay nisolo-tena ny Minisitry ny Fiarovam-pirenena  tamin’ny fomba ofisialy ny fiofanana mikasika ny fanisana sy fanitsiana ny fomba fanaovan’ny zatovolahy ny fanompoam-pirenena More »

FANGARAHARANA SY FAHAMARINANA FIFANINANANA HO MPIANATRA-MPANAMORY FIARAMANIDINA

Ny andro farany amin’ny fanadinana dia efa nivoaka ny valiny. “Haingana kosa izy izany” hoy ny mpanara-baovao sy ireo tanora niatrika ny fifaninanana. Ireo 20 voaray moa, afaka soamantsara, dia migoka sahady More »

ATRIKASA NIARAHAN’NY FOLOALINDAHY MALAGASY SY NY FILANKEVITRY NY FIRENENA MIKAMBANA

Natao ny 05 jona sy 06 jona 2019 ilay atrik’asa iarahan’ny Foloalindahy Malagasy sy ny Vondrona Eropeana ary ireo Mpitsara vitsivitsy mahakasika ny “RESOLUTION 1540”. Ity farany izay fomba rehetra entin’ireo firenena More »

 

RESULTAT DEFINITIF DES CANDIDATS ADMIS AU TEST DE RECRUTEMENT D’ELEVES PILOTE D’HELICOPTERE

LISTE DES CANDIDATS AUTORISES A PARTICIPER AU TEST DE RECRUTEMENT D’ELEVES PILOTE ANNEE 2019

FIFANINANANA HIDIRANA HO MPIANATRA HO MANAMBONINAHITRA AO AMIN’NY AKADEMIA MIARAMILA ANTSIRABE

Ady amin’ny kolikoly, isan’ny laharam-pahamehana eto amin’ny Minisiteran’ny Fiarovam-pirenena. Ho hita taratra izany mandritra ny fifaninanana hidirana ho mpianatra ho manamboninahitra ao amin’ny Akademia Miaramila ao Antsirabe amin’ity taona 2019 ity. Maro ny fanatsarana fomba fiasa ho ampiarina mba hananana valim-pifaninanana hanjakan’ny fahamarinana. Isan’izany ny fanangonana ireo mpiadina amin’ny toerana iray mandritra ny fihodinana voalohany

PARTICIPATION DE DETACHEMENTS MILITAIRES ETRANGERS A LA PARADE MILITAIRE DU 26 JUIN 2019

La célébration du 59 e anniversaire du retour de l’indépendance de Madagascar et la naissance de l’Armée Malagasy sera célébrée différemment cette année. Pour la parade militaire du 26 juin 2019 à Mahamasina, des armées de pays étrangers vont y participer. Plus de 20 militaires issus de nos îles voisines telles que La Réunion, Comores

ENDRIKIN’NY MATSO AMIN’NY 26 JONA ENY MAHAMASINA

Hiavaka ny fankalazana ny tsingerin-taona faha 59 taonan’ny niverenan’ny fahaleovan-tenan’i Madagasikara sy ny nijoroan’ny Foloalindahy amin’ity taona 2019 ity. Hisy ny fandraisan’anjaran’ireo Tafika avy amin’ireo firenena vahiny mandritra ny matso lehibe izay ho atao eny Mahamasina ny 26 jona 2019. Mpiaraha-miasa amin’ny Tafika Malagasy efa hatry ny ela ireo miaramila avy amin’ny Tafika Frantsay avy

HETSIKA FANKALAZANA NY FETI-PIRENENA

Andro sisa no isaina dia higadona ny fetim-pirenena 26 jona  amin’izao fankalazana ny faha-59 taonan’ny nahazoan’i Madagasikara ny fahaleovantena  izao. Maro ireo hetsika efa nomanina ho an’ny vahoaka Malagasy. Hetsika maimaimpoana isankarazany izay efa nanomboka ny 06 jona ary tsy hifarana raha tsy amin’ny 26 jona  izao. Ho an’ny talata 18 jona ohatra dia nisy 

FISAFOANA ATAON’NY TAFIKA MALAGASY

Araka ny nampanantenain’ny Fanjakana amin’ny hamongorana ifotony ny tsy fandriampahalemana eto Madagasikara dia manao ny ainy tsy ho zavatra ny Tafika Malagasy amin’ny fampandriana tany. Ho an’ny eto andrenivohitra dia mitohy hatrany ny ezaka izay nahazoam-bokatra ny faran’ny herinandro teo. Ny alahady hifoha alatsinainy teo, raha teo ampanaovana ny fisafoana amin’ny alina ny mpanao fisafoana

FAMPIRANTIANA IRAISAM-PIRENEN’NY FIARAMANIDINA SY NY FARITRA AN’HABAKABAKA

Andiany faha 53 izao ny hetsika iraisam-pirenen’ny fiaramanidina sy ny tontolony fanao any Bourget Paris na « Salon du Bourget 2019 » izay tontosaina ny 17 ka hatramin’ny 23 jona 2019 ho avy izao. Tonga nitsidika sy nizaha izany ny tompon’andraikitra voalohany amin’ny sehatra fiarovana ny habakabak’i Madagasikara, ny Jeneraly Richard RAKOTONIRINA, Minisitry ny Fiarovam-pirenena izay  nisolo-tena

ATRIKASA HANATSARANA NY FIANDRAIKETANA NY BASY

Nosokafan’ny Amiraly RANAIVOSEHENO Antoine de Padoue, Sekretera Jeneralin’ny Minisiteran’ny Fiarovam-pirenena izay nisolo-tena ny Minisitry ny Fiarovam-pirenena  tamin’ny fomba ofisialy ny fiofanana mikasika ny fanisana sy fanitsiana ny fomba fanaovan’ny zatovolahy ny fanompoam-pirenena ary ny fitanana an-tsoratra ny basy eny ampelantanan’ny sivily, ny maraina ny talata 18 jona 2019 teny amin’ny « Cercle Mess Soanierana ». Haharitra roa

TORO-MARIKA MIKASIKA NY FAMPANDRIANA FAHALEMANA NY FARITANY MIARAMILA VOALOHANY – ANTANANARIVO

Handavorariana ny asa fitandroana ny fandriampahalemana eto amin’ny Faritany Miaramila voalohany Antananarivo (RM1) dia notanterahina ny 17 jiona 2019 ny fanomezana toro-marika ireo tompon’andraikitra ny DAS sy ny mpanao fisafoana ary ny fiambenana ireo toerana saropady eto amin’ity faritany ity sy ny manodidina azy. Nohantitraterina tamin’izany ny tandrevaka sy ny fanaovana antsirambina ny asa sy

FANOMANANA NY FETIM-PIRENENA , FANOMEZANA IREO SAHIRANA

Tsy adinon’ny Komity Teknika Nasionaly misahana ny Fetin’ny fahaleovan-tena rehefa fetin’ny fankalazana  26 jona toy izao ireo finakaviana sahirana. Noho izany indrindra dia ankohonana miisa 1100 avy ao amin’ny Boriborintany 6 no nisitraka ny fizarana vary 3 taonina (3T) avy amin’ny fitondram-panjakana, izay notanterahana teny amin’ny DOME RTA Ankorondrano. Ramatoa NTSAY vadin’ny Praiminisitra, sady Lehiben’ny

FITSIPIKA MIFEHY NY FANAPOAHANA NY TSIPOPOAKA

Kilalao sy fahafinaretana ho an’ ankizy Malagasy ny fanapoahana ny tsipopoaka rehefa tonga ny volana jiona, fetin’izy ireo no sady  fankalazana ny fetim-pirenena ihany koa. Ho amin’ity taom-pankalazana ny faha 59 ny tsingerin-taonan’ny fahaleovan-tena sy ny nijoroan’ny Foloalidahy Malagasy ity dia afaka atao ny mivarotra sy ny manapoaka izany any antokatrano misy azy tsirairay avy.

FAMARANANA NY FANENTANANA FANANGANAN-TSAINA ANDIANY VOALOHANY

« FANABEAZANA HO OLOMPIRENENA VANONA MANEHO NY FITIAVAN-TANINDRAZANA AMIN’NY ALALAN’NY FANANGANAN-TSAINA. », izay no lohahevitra noentina nanatanterahana ny hetsika fitiavan-tanindrazana amin’ny alalan’ny fampakarana ny sainam-pirenena, ho amin’ity taom-pankalazana ny tsingerin-taona faha 59 taona niverenan’ny fahaleoavan-tena sy ny nijoroan’ny Foloalindahy Malagasy ity.  Nofaranana ny alatsinainy 17 jiona 2019 ny hetsika andiany voalohany amin’izany izay natao teo anivon’ireo ivon-toeram-panabeazana