TATITRA FANAO ISAN-TAONA NY TAFIKA MALAGASY

« FIVORIAM-BEN’IREO TOMPON’ANDRAIKITRA AMBONY EO ANIVON’NY TAFIKA MALAGASY » Inona no vinan’ny fitondram-panjakana? Hoentina mankaiza ny Tafika Malagasy? Inona no andraikitra miandry ny Tafika Malagasy? Ary inona no tamberin’adidy andrasan’ny vahoaka Malagasy amin’ny Tafika? More »

FANDRESENA TAONA 2019

« LANONANA ARA-MIARAMILA FAMOHANA NY ANDIANY FAHA XL ° NY AKADEMIA MIARAMILA- FANDRESENA 2019 » Manamboninahitra 55 mianadahy indray no navoakan’ny sekoly manofanana ho manamboninahitra tao amin’ny Akademia Miaramila Antsirabe nandritra ny lanonana ara-miaramila More »

FIARA TSY MATAHO-DALANA HO AN’NY TAFIKA MALAGASY

 « FANOLORANA IREO FIARA TSY MATAHO-DALANA HO AN’NY TAFIKA MALAGASY » Laharam-pahamehana ny fampandriana fahalemana izay tafiditra ao anatin’ny Politika ankapoben’ny fanjakana « Programme Général de l’Etat » (PGE) izay mitaky adidy goavana ho an’ny Foloalindahy More »

FANATSARANA NY TONTOLO IAINANA

« FIOMANAN’ NY MINISITERAN’NY FIAROVAM-PIRENENA HO AMIN’NY FAMBOLEN-KAZO MANARAKA » Hanatratrarana ny vina napetraky ny Filoham-pirenena hanao an’i Madagasikara ho nosy maintso dia manana anjara velaran-tany 10.000 ha isan-taona ny Minisiteran’ny Fiarovam-pirenena hambolena hazo. More »

 

AVIS DE RECRUTEMENT DE 10 ÉLÈVES PILOTE D’AVION

AVIS DE CONCOURS D’ENTRÉE A L’ACADÉMIE MILITAIRE D’ANTSIRABE – XLIII° PROMOTION

AVIS DE CONCOURS A MAROC ANNÉE 2019 – 2020

FITSINJARANA IREO FITAOVANA ARA-KAJY MIRINJA

«FAMPITAOVANA NY PREFEKTIORAN’ ANTANANARIVO » Ho fametrahana ny fandriampahalemana maharitra dia notoloran’ ny avy eo anivon’ny Minisiteran’ny Fiarovam-pirenena fitaovana ara-kajy mirindra harifomba ny prefektioran’ny polisy eto Antananarivo renivohitra, ny alatsinainy 19 aogositra 2019. Nanolotra izany teny amin’ny biraon’ny prefektiora teny Tsimbazaza ny Jeneraly RAJAONARIVONY Alexandre, Tale Kabinetran’ny Minisitry ny Fiarovam-pirenena. Izao fampitaovana izao dia ho fanatsarana

FANAZARAN-TENA « EXERCISE SHARED ACCORD 2019 » TANY GABIRO

FIARAHA-MIASA AMIN’NY TAFIKA MALAGASY SY TAFIKA ANY IVELAN Natao tamin’ny Alarobia faha 15 volana aogositra lasa teo ny lanonam-panokafana amin’ny fomba ofisialy ilay fanazaran-tena antsoina amin’ny teny vahiny hoe: « EXERCISE SHARED ACCORD 2019 » tany Gabiro , 33,5 km any avaratra atsinanan’i Kigali, renivohitry Rwanda. Izany dia natao teo ambanin’ny fihahian’ny ministeran’ny fiarovam-pirenena  mpampiatrano Rwandais sy

ASA TAGNAMARO TEO ANIVON’NY MINISITERAN’NY FIAROVAM-PIRENENA

« TAGNAMARO ANDIANY FAHA » Andiany faha 6 sahady izao ny « TAGNAMARO » izay fandaharan’asa hanasana ny olom-pirenena malagasy hanatsarana sy hampandrosoana ny toerana misy azy tsirairay avy. Tanterahina amin’izany ny fanavaozana ireo fotodrafitr’asa samy hafa sy fanadiovana ireo toerana iraisana, ohatra amin’izany ireo biraom-panjakana. Ho an’ny Minisiteran’ny Fiarovam-pirenena manokana dia tompon’anjara tamin’izany ny avy

FIFANAKALOZANA FAHAIZA-MANAO TEO AMIN’NY TAFIKA FRANTSAY SY TAFIKA MALAGASY

«FIARAHA-MIASA AMIN’NY TAFIKA FRANTSAY SY TAFIKA MALAGASY» Mitohy hatrany ny fiaraha-miasa eo amin’ny Tafika Malagasy sy ny Tafika frantsay  amin’ny alalan’ny « 2° Régiment Parachutiste d’Infanterie Marine » (2°RPIMA) atsy amin’ny Nosy La Reunion izay notarihin’ny Kapiteny IMPERATO  chef de détachement izay eo mbany fibaikon’ny FAZSOI na « Forces Armées dans la Zone Sud de l’Océan Indien » sy

FANATSARANA NY FITAOVAN’ NY BIRAON’NY DISTRIKA MISAHANA NY FIAROVANA

“FAMPITAOVANA NY BDD AO AMIN’DISTRIKAN’ATSIMONDRANO AVY AMIN`NY DSNGR” Ao anatin’ny fanatsarana ny asa amin’ny fanisana sy fitsarana miaramila ary fitahirizana ireo antontan-taratasy mikasika ny basy manerana ireo distrika 119 eto Madagasikara dia natolotry ny Jeneraly RASOLONIRINA Jean Baptiste, Talen’ny Fanompoam-pirenena sy Fiandry ao amin`ny Ministeran`ny Fiarovam-Pirenena ny anjara fitaovan` ny distrik’Atsimondrano, ny alarobia 14 aogositra

FIARAHA-MIASA TEO AMIN’NY MINISITERAN’NY FIAROVAM-PIRENENA SY NY MASOIVOHON’NY INDONEZIA ARY NY CROIX ROUGE MALAGASY

“HETSIKA ARA-TSOSIALY TANTERAHIN’NY MINISITERAN’NY FIAROVAM-PIRENENA SY NY MASOIVOHON’NY INDONEZIA” Ho marikin’ny fiaraha-miasa matotra eo amin’ny Minisiteran’ny Fiarovam-pirenena sy ny Masoivohon’ny Indonezia eto Madagasikara dia nisy ny hetsika ara-tsosialy izay niarahana tamin`ny Croix Rouge Malagasy notanterahina ny alarobia 14 jolay 2019 tamin’ny alalan’ny fanomezan-dra teny amin’ny Masoivohon’ny Indonezia teny Akorondrano. Mpiasa miisa 44 mianadahy sivily sy

FAMOAHANA NY ANDIANY FAHA XXV° ‘NY « ECOLE D’ETAT-MAJOR »

« FAMOAHANA TAMIN’NY FOMBA OFISALY NY ANDIANY FAHA XXV° NY SEKOLY AMBONY MANOFANA MANAMBONINAHITRA ZOKINY » 12 mirahalahy avy ao amin’ny andiany faha XXV° no navaokan’ny Sekoly ambony manofana manamboninahitra zokiny eo anivon’ny Tafika Malagasy na ny « Ecole d’Etat-Major » eny Fiadanana, ny zoma 09 aogositra 2019 teny amin’ny « Cercle Mess » Soanierana. Nisy ny lanonana ara-miaramila izay nanolorana

ASAN-DAHALO MITAM-PIADINA ANJATONY

« FANAFIHAN-DAHALO TAO ANDRANOMOLOTSY» Dahalo mahery ny 100 lahy mitam-piadina no nanafika tao Andranolomotsy, Fokontany Ambatoloho, Kaominina ambanivohitry Befandefa, Distrikan’I Morombe, ny talata 06 aogositra 2019 teo. Nisy ny fakana ankeriny olona telo mianaka tamin’izany dia Andriamatoa MASOALA sy Ramatoa MINETY ary ny zazalahy atao hoe REPASIKY, ankoatra ireo fakana takalon’aina ireo dia omby 1024 ihany

TAFIKA MANDRAY ANJARA AMIN’NY « FIER MADA »

« FANDRAISAN’ANJARAN’NY COMFOD SY SERVICE CIVIQUE AMIN’NY HETSIKA « FIER MADA »» Mandray anjara amin’ny hetsika fampirantiana iraisam-pirenena mikasika ny toe-karena eny anivon’ny tontolo ambanivohitra eto Mdagasikara na « Foire internationale de l’économie rurale de Madagascar (FIER MADA) ny Komadin’ny Hery Fampondrosoana na ny “Commandement des Forces de Développement (COMFOD)” sy ny « Service Civique ». Araka io anarany io dia miompana

VALAN-DRESAKA HO AN’NY MPANAO GAZETY NATAON’NY KOMANDIN’NY ZRPS ALPHA

« FANAZAVANA NOENTIN’NY KOMANDIN’NY ZRPS ALPHA MIKASIKA IREO IRAKA ATAON’IZY IREO AMIN’IREO FARITRA IADIDIANY «  Nanatanteraka valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety ny Lehiben’ny Komandin’ny ZRPS Alpha, ny Jeneraly ANDRIAMASIMANANA William Michel, Talen’ny Sekoly Fanitaraham-pahaizana eny Fiadanana, ny talata 06 aogositra 2019 izay notron’ny Komandin’ny Fari-tany Miaramaila Faha 5 Toliara, ny Jeneraly DERAMASINJAKA Manantsoa RAKOTOARIVELO sy ireo