ATRIKASA MIKASIKA NY PAIK’ADY AMIN’NY FANDRIAMPAHALEMANA AN-DRANOMASINA

« FAMARANANA NY ATRIKASA MIKASIKA NY FAMPANDRIANA FAHALEMANA AN-DRANOMASINA »

Nofaranan’ny Amiraly RANAIVOSEHENO Antoine de Padoue, Sekretera Jeneralin’ny Minisiteran’ny Fiarovam-pirenena tamin’ny fomba ofisialy ny alakamisy 05 septambra 2019, ny atrikasa mikasika ny fandriampahalemana an-dranomasina, teny amin’ny “Hôtel Louvre” Antaninarenina.

Atrikasa nanomboka ny alatsinainy 02 septambra 2019 izay nandraisan’ireo tompon’andraikitra akaiky misahana ny fari-dranomasina anjara avy amin’ny Minisitera isa-tsokajiny voakasik’izany. Maherin’ny 30 mianadahy izy ireo no nozaraina marim-pahaizana na “certificat”.

Voadinika tamin’ity fiofanana ity avokoa ireo paik’ady an-dranomasina, ny olana sedraina sy ireo ambana maro samy hafa, ny tombontsoa azo avy amin’ny fari-dranomasina ary ny lalana mifehy izany eto an-toerana sy amin’ny sehatra iraisam-pirenena.

Ny teto Antananarivo no nahavita ny anjara fiofanany fa mbola hisy ihany ny fiofanana eny anivon’ ny faritra. Aorian’izao dia ireo tompon’andraikitra any Antsiranana no hiatrika izany ny herinandro ho avy izao.

Izao atrikasa izao dia tafiditra indrindra amin’ny fanatsarana ny fandriampahalemana an-dranomasina izay laharampahamehana ho an’ny fitondram-panjakana. Izao no tanteraka dia vokatry ny fiaraha-miasa amin’ireo mpiara-miombonantoka, ny masoivoho Amerikana eto Madagasikara.