FANADINAM-PANJAKANA LAVITRY NY KOLIKOLY

Tafiditra ao anatin’ny paik’adin’ny fanjakana ny fampanjakana ny asam-panjakana lavitra ny kolikoly dia nanavao ny fifanaovan-tsonia indray toy ny fanao isan-taona ny Minisiteran’ny Fiarovam-pirenena sy ny Birao mahaleo tena miady amin’ny kolikoly (BIANCO) ary ny Minisiteran’ny Asa sy ny Fampananan’Asa, ny Asam-panjakana ary ny Lalana Sôsialy (MTEFPLS),  ny alarobia faha 11 septambra 2019 teo Ampahibe. Izao no natao dia mba hampangarahara tanteraka ny fifaninanana amin’ny fanadinam-panjakana hidirana mpianatra ho manamboninahitra ao amin’ny Akademia Miaramila Antsirabe, andiany faha 43.

Tanjona amin’izao fiaraha-miasa izao ny mba hampahadio sy handringanana tanteraka ny kolikoly ka mba ho ao anati’ny saina tony no hanantanterahan’ireo mpiadina ny fifaninanana hoy ireto telo tonta ireto nandritra ny fanambarana nataon’izy ireo ka mba izay tena mendrika no tafita, ka hiaraka hifaly ny rehetra ary hampanjary ny taranaka any aoriana.

Marihina fa 72 ireo no ho raisina amin’ity andiany vaovao ity ary hanomboka ny 23 ka hatramin’ny 27 septambra 2019 ho avy izao ny fifaninanana dingana voalohany ary ny 21 ka hatramin’ny 23 oktobra 2019 no hiatrika ny dingana faharoa ire izay voasivana nandritra ny dingana voalohany.