FAHATSIAROVANA NY FAMPITSAHARANA NY ADY LEHIBE VOALOHANY

 «  FENO 101 TAONA NY FANAOVAN-TSONIA FAMPITSARAHANA NY ADY LEHIBE VOALOHANY» Mitsingerina ny alatsinainy 11 novambra 2019 ny faha 101 taona ny fampitsaharana ny ady lehibe voalohany (1914-1918) tamin’ny alalan’ny fifanaovantsonia ny More »

CUTLASS EXPRESS 19.2

« FANAZARAN-TENA AN-DRANOMASINA IRAISAM-PIRENENA  “CUTLASS EXPRESS 19.2” » Mandray ny fanazaran-tena an-dranomasina “Cutlass Express 19.2” I Madagasikara amin’ity taona 2019 ity izay tontosaina ny 04 ka hatramin’ny 15 novambra 2019. Fanazaran-tena indroa isan-taona karakarain’ny More »

TSINGERIN-TAONA FAHA 30 NY REZIMANTA FAHA 3 NY JENIA MIARAMILA

« FANKALAZANA NY FAHA 30 TAONA NY REZIMANTA FAHA 3 NY JENIA MIARAMILA MANJAKANDRIANA » 09 oktobra 1989 – 09 oktobra 2019, feno 30 taona katroka izao ny Rezimanta ny Jenia Miaramila More »

 

LISTE DEFINITIVE DES CANDIDATS ADMIS AU CONCOURS D’ENTREE A LA XLIII° PROMOTION DE L’ACADEMIE MILITAIRE

ENDRIKA VAOVAO NO AHITANA NY TAFIKA MALAGASY NY TAONA 2020

TORO-MARIKY NY MINISITRY NY FIAROVAM-PIRENENA AMIN’NY FANDREFESANA NY ZAVA-BITA SY TOMBAN’EZAKA HO AMIN’NY HO AVY  Efa hifarana ny taona 2019 ka hisy ny fandrefesana ny zava-bita napetraky ny fitondram-panjakana. Nisy ny toro-marika manokana nomen’ny Minisitry ny Fiarovam-pirenena, ny Jeneraly Richard RAKOTONIRINA ireo mpiara-miasa aminy nandritra ny fihaonam-be ny alatsinainy 23 septambra 2019, teny Ampahibe. Hentitra

FANATSARANA NY SEHATRY NY FAHASALAMANA

« MIARA-DALANA AMIN’NY FANAVAOZANA NY RAFITRIN’NY TAFIKA MALAGASY NY SEHATRY NY FAHASALAMANA EO ANIVON’NY MINISITERAN’NY FIAROVAM-PIRENENA » Havaozina ho hopitaly faka tahaka aty amin’ny ranomasim-be Indianina ny Hopitaly Miaramila etsy Soavinandrina, hoy ny Jeneraly Richard RAKOTONIRINA, Minisitry ny Fiarovam-pirenena nandritra ny fihaonany tamin’ireo mpitsabo miaramila ao amin’ny hopitaly Soavinandriana sy Ampahibe, ny marainan’ny talata 12 novambra

FAHATSIAROVANA NY FAMPITSAHARANA NY ADY LEHIBE VOALOHANY

 «  FENO 101 TAONA NY FANAOVAN-TSONIA FAMPITSARAHANA NY ADY LEHIBE VOALOHANY» Mitsingerina ny alatsinainy 11 novambra 2019 ny faha 101 taona ny fampitsaharana ny ady lehibe voalohany (1914-1918) tamin’ny alalan’ny fifanaovantsonia ny 11 novambra 1918. Nomarihina tamin’ny fametrahana fehezam-boninkazo teny amin’ny farihin’Anosy misy ny tsangam-baton’ireo mahery fo niady tamin’izany vanim-ptoana izany ny lanonam-patsiarovana ary narahina

FANAVAOZANA NY FOTODRAFITR’ASA ARA-PANATANJAHAN-TENA

“FITOKANANA TAMIN’NY FOMBA OFISIALY NY FANAVAOZANA NY KIANJA CDS RAS” f Notokanana anio tetsy Ampahibe ny kianja fanaovam-baolina sy kanetibe ary ny mitabe izay eo amin’ny Rezimanta ny Andry sy Tohana, izay ny Ofisy miaramila misahana fanatanjahan-tena sy kolontsaina eto anivon’ny Minisiteran’ny Fiarovam-pirenena no nikarakara azy, izay tarihin’i Jeneraly JAOSITERA Rolando. Lanonana izay natrehan’Andriamatoa Amiraly

FIHAONAM-BEN’NY FI.VA.MI

« ASA TAGNAMARO VOALOHANY HO AN’NY FIVAMI”   Hery manosika ny lehilahy amin’ny asa aman’andraikitra no sady mifanome tànana sahady amin’ny fitondram-panjakana amin’ny ezaka fitandroana ny filaminana ny vehivavy, hoy ny Jeneraly RAKOTONIRINA Richard, Minisitry ny Fiarovam-pirenena, nandritra ny fandraisam-pitenenany tamin’ny fotoam-pivavahana iraisam-pinoana nihaonan’ny Fikambanan’ny Vehivavy vady Miaramila FI.VA.MI tao amin’ny “Chaplelle Militaire”Ampahibe, ny marainan’ny zoma 08

FANGARAHARAN’NY FIFANINANA HIDIRANA MPIANATRA HO MANAMBONINAHITRA ANDIANY FAHA XLIII°

NANGARAHARA TANTERAKA NY FIFANINANANA HIDIRANA HO MPIANATRA MANAMBONINAHITRA AO AMIN’NY AKADEMIA MIARAMILA. Nanambara ny Minisitry ny Fiarovam-pirenena, ny Jeneraly RAKOTONIRINA Richard, nandritra ny fivoriam-be fanao isaky ny Alatsinainy maraina teo fa nangarahara tanteraka ny fifaninanana hidirana ho mpianatra manamboninahitra andiany faha XLIII. Vokatr’izany dia nahazo fankasitrahana avy amin’ny Birao Mahaleotena Miady amin’ny Kolikoly ireo mpiara-miombon’antoka

CUTLASS EXPRESS 19.2

« FANAZARAN-TENA AN-DRANOMASINA IRAISAM-PIRENENA  “CUTLASS EXPRESS 19.2” » Mandray ny fanazaran-tena an-dranomasina “Cutlass Express 19.2” I Madagasikara amin’ity taona 2019 ity izay tontosaina ny 04 ka hatramin’ny 15 novambra 2019. Fanazaran-tena indroa isan-taona karakarain’ny Tafika Amerikana amin’ny alalan’ny “US AFRICOM” hoentina hanamafisana ny fandriampahalemana an-dranomasina aty amin’ny faritr’Afrika Atsinanana. Firenena maro aty amin’ny faritr’Afrika Atsinanana no misitraka

FIARAHA-MIASA EO AMIN’NY MPANAO GAZETY SY NY MPITANDRO FILAMINANA

« FIFANEKENA TEO AMIN’NY MPANAO GAZETY SY NY MPITANDRO FILAMINANA » Tontosa anio alakamisy 31 oktobra 2019 teny amin’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolotsaina teny Nanisana ny fampahafantarana tamin’ny fomba ofisialy ny fifanaovan-tsonia fiaraha-miasa mandrafitra ny andraikitry ny mpanao gazety sy ny mpitandro filaminana. Tanjona amin’izao fifanekena eo amin’ny adaniny roa tonta izao ny fampafantarana

FIARAHA-MIASA ARA-TAFIKA AMIN’NY FAZSOI

« FITSIDIHAN’NY KOMANDY AMBON’NY FAZSOI » Mihavao sy manatsara ny fiaraha-miasa ara-tafika sy amin’ny sehatry ny fiarovana i Madagasikara sy Frantsa. Tonga nitsidika tamim-panajana ny Jeneraly RAKOTONIRINA Richard, Minisitry ny Fiarovam-pirenena ny Masoivoho Frantsay miasa sy monina eto Madagasikara, Andriamatoa Christophe Bouchard sy ny Komandy ambon’ny Tafika frantsay aty amin’ny ny Ranomasim-be Indianina na « Forces

FANKALAZANA NY FAHA 96 TAONAN’NY NANAMBARANA NY MAHA REPOBLIKA AN’I « TURQUIE »

Notanterahina androany talata faha 29 oktobra 2019 tetsy amin’ny Ibis Hôtel Akorondrano ny lanonana fankalazana ny faha 96 taona nanambarana ofisialy ny maha Repoblika an’ny « Turquie ». Lanonana teo amban’ny fitarihan’ny Masoivohon’i « Turquie », Andriamatoa Metin Hüsrev ÜNLER ary natrehan’ireo mpikambana ao amin’ny governemanta. Nilaza ny Masoivohon’i « Turquie », nandritra ny kabary izay nataony fa anisan’ny zava-dehibe sady