CELEBRATION JOURNÉE MONDIALE DE LA FEMME AU SEIN DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

Fototra iaingana amin’ny fiarovam-pirenena ny fiarovana ny tontolo iainana. Ho fandraisan’anjaran’ny vehivavy eo anivon’ny Ministeran’ny Fiarovam-pirenena amin’izany dia zana-kininina 1.500 isa no novolen’izy ireo tao amin’ny orinasa miaramila na ny « Usine Militaire » More »

29 Martsa 2017 Moramanga:Kabarin’Andriamatoa Minisitry ny Fiarovam-pirenena, ny Jeneraly RASOLOFONIRINA Béni Xavier

KABARIN’I MINISITRY NY FIAROVAM-PIRENENA 29 MARS 2017 MORAMANGA.   Tompokolahy sy Tompokovavy, Voninahitra lehibe ho anay ny mandray anjara fitenenana amin’izao fankalazana ny tsingerintaona faha-fitopolo ny tolom-panafahana 1947 izao. Vaninandro lehibe ho More »

70° TAONAN’NY TOLOM-PANAFAHANA

« 70 TAONAN’NY TOLOM-PANAFAHANA: MBA HIAMPITA NY FANILO, NY LASA TSY FANADINO”, io no loha-hevitra nankalazana ny faha 70 taona ny tolom-panafahana ny 29 martsa 2017. Niavaka ny fankalazana tamin’ity fitsingerenan’ny faha 70 More »

LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE A LA 8ème ÉDITION DU SALON DES ÉTUDES INTERNATIONALES

C’est une grande première pour le Ministère de la Défense Nationale de participer à des salons des études internationales comme celle que la MADAJEUNE organise, lors de la 8ème édition du salon More »

CEREMONIE DE REMISE DE DRAPEAU

Soatoavina mafy orina eo anivon’ny Foloalindahy ny lanonana fanolorana Faneva ho an’ireo Jeneraly vao nisondro-boninahitra mba hanamarihana ampahibemaso ny maha-tompon’andraikitra lohalaharana azy ireo eo amin’ny sehatry ny fiarovam-pirenena. Manamboninahitra jeneraly 52 no More »

 

CELEBRATION JOURNÉE MONDIALE DE LA FEMME AU SEIN DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

Fototra iaingana amin’ny fiarovam-pirenena ny fiarovana ny tontolo iainana. Ho fandraisan’anjaran’ny vehivavy eo anivon’ny Ministeran’ny Fiarovam-pirenena amin’izany dia zana-kininina 1.500 isa no novolen’izy ireo tao amin’ny orinasa miaramila na ny « Usine Militaire » Sahafitahana Moramanga, ny zoma 14  Aprily 2017. Fotoana nentina nankalazana ihany ny andro iraisam-pirenena ho an’ny vehivavy notarihin-dRamatoa Clarisse RASOLOFONIRINA, vadin’ny Ministrin’ny Fiarovam-pirenena,

29 Martsa 2017 Moramanga:Kabarin’Andriamatoa Minisitry ny Fiarovam-pirenena, ny Jeneraly RASOLOFONIRINA Béni Xavier

KABARIN’I MINISITRY NY FIAROVAM-PIRENENA 29 MARS 2017 MORAMANGA.   Tompokolahy sy Tompokovavy, Voninahitra lehibe ho anay ny mandray anjara fitenenana amin’izao fankalazana ny tsingerintaona faha-fitopolo ny tolom-panafahana 1947 izao. Vaninandro lehibe ho an’ny Firenena Malagasy izany ary kihon-dàlana tsy azo iodivirana amin’ny tantaram-pirenena. Raha mitodika aminareo akanga sisa nanamborana kosa ny tenanay dia maneho ny

70° TAONAN’NY TOLOM-PANAFAHANA

« 70 TAONAN’NY TOLOM-PANAFAHANA: MBA HIAMPITA NY FANILO, NY LASA TSY FANADINO”, io no loha-hevitra nankalazana ny faha 70 taona ny tolom-panafahana ny 29 martsa 2017. Niavaka ny fankalazana tamin’ity fitsingerenan’ny faha 70 taona ity. Araky ny tara-kevitra hoe mba hiampita ny fanilo, dia nisy ny fifamindrana fanilo teo amin’ny ray aman-dreny akanga sisa nanamborana tamin’ny

SIGNATURE DE CONVENTION ENTRE L’EMGAM ET LE BNGRC

Fifanaovan-tsonia fifanaraham-piaraha-miasa eo amin’ny Lehiben’ny Etamazaoro Jeneralin’ny Tafika Malagasy, ny Jeneraly RAZAFINDRAKOTO Lantoarinjaka andaniny sy ny Sekretera mpanatanteraka eo anivon’ny Birao nasionaly miandraikitra ny fitantanana ny loza ara-boajanahary na BNGRC « Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes », Andriamatoa VENTY Thierry ankilany no tanteraka ny Alarobia 22 martsa 2017 teny Etamazaoro Jeneralin’ny Tafika Malagasy

VISITE DE COURTOISIE DU GENERAL CHEF DU SERVICE DES QUESTIONS RÉGIONALES DE LA DGRIS

Fampatsiahivana ny fiaraha-miasa tsara eo amin’ny Frantsa sy Madagasikara sy fahavononana hanamafy izany no nisantaran’ny Ministry ny Fiarovam-pirenena, ny Jeneraly RASOLOFONIRINA Beni Xavier ny resaka raha nandray ny Tomponan’andraikitra eo anivon’ny Sampandraharaha Jeneraly misahana ny fifandraisana iraisam-pirenena sy stratejika, ny Jeneraly Jean-Marie CLAMENT, ny maraina ny 20 martsa 2017 teo izy. Andraikitra sy toerana maro

POUR UN CADRE DE TRAVAIL « DURABLE »: LE PERSONNEL DE L’USINE MILITAIRE EN CONCLAVE

La liberté volatile.  « La démocratie en phase d’apprentissage, balbutiante et à la recherche perpétuelle de ses marques », titre le P.N.D. 2015 – 2019 dans la partie où il traite les problématiques-clés de la société malagasy. Chaque individu se catégorise lui-même et se verse dans une communauté à laquelle il s’identifie et agit comme tel et

LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE A LA 8ème ÉDITION DU SALON DES ÉTUDES INTERNATIONALES

C’est une grande première pour le Ministère de la Défense Nationale de participer à des salons des études internationales comme celle que la MADAJEUNE organise, lors de la 8ème édition du salon des études internationales du 08 au 09 mars 2017 à l’Hôtel CARLTON Anosy.  Le Ministère offre ainsi aux jeunes malagasy l’opportunité de pouvoir

AVIS DE CONCOURS ESSAL

AVIS DE CONCOURS ESSAL 2017 Fiche d’examen médical LETTRES D’ENGAGEMENT ESSAL

REMISE DE CERTIFICAT FIN DE FORMATION SUR LA PROTECTION CIVILE DES OFFICIERS STAGIAIRES DU CPO

Voalohany ho an’ireo manamboninahitra mpiofana eo anivon’ny ivon-toerana fanitaram-pahaizana ho an’ny manamboninahitra na Centre de Perfectionnement des Officiers eny Fiadanana ny fanarahana ny fihofanana mikasika ny vonjy voina na ny « protection civile.”  95 mianadahy ireo manamboninahitra avy amin’ny CPO amin’ny andiany faha XXV° ny CFCO1 na “Cours de Formation Complémentaire des Officiers Niveau 1) sy

CULTE A L’OCCASION DE LA CELEBRATION DE LA JOURNÉE DE LA FEMME

 “VEHIVAVY MAHEFA, ANTOKY NY FAMPANDROSOANA”, no loha-hevitra entina hankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an’ny vehivavy amin’ity taona 2017 ity. Ho an’ny vehivavy mpiasa sivily sy miaramila ary vadi-miaramila eto anivon’ny Ministeran’ny Fiarovam-pirenena dia fotoam-pivavahana iraisam-pinoana no nentina nanokafana izany ny alatsinainy 06 martsa 2017 tao amin’ny chapel Militaire Ampahibe.  “…. Mahereza sy mahatanjaha ka mahefà;