RÉSULTAT DÉFINITIF XLI° PROMOTION DE L’ACADÉMIE MILITAIRE

SEMIPI_ Masculin Feminin    Les candidats admis peuvent retirer leur convocation auprès du Secrétariat du Service des Formations et du Stage de la Direction des Ressources Humaines du Ministère de la Défense More »

AVANCEMENT DES OFFICIERS DE CARRIÈRE DES FORCES ARMÉES AU TITRE DE L’ANNÉE 2017

DECRET D’AVANCEMENT DES OFFICIERS DE CARRIERE DES FORCES ARMEES ANNEE 2017 More »

CÉRÉMONIE DE REMISE DE DÉCORATION AU TITRE DE L’ANNÉE 2016

56 militaires, issus de l’Armée française et de l’Armée Malagasy ont reçu des distinctions honorifiques, ce 29 juin 2107 au Ministère de la Défense Nationale Ampahibe.    La cérémonie a été co-présidée par More »

 

FIFAMINDRAM-PITANTANA TEO AMIN’NY SEKETERA JENERALIN’NY MINISITERNAN’NY FIAROVAM-PIRENENA

Araka ny didim-panjakana noraisina tao amin’ny Filakevitry ny Ministra ny Alarobia 11 oktobra 2017 lasa teo dia voantendry ho Sekretera Jeneralin’ny Ministeran’ny Fiarovam-pirenena ny Amiraly RAKOTOARISOA Jean Lucien. Ny lanonana fifamindram-pitantanana teo aminy sy ny Jeneraly VELOARISOA Poton, Sekretra Jeneralin’ny Ministeran’ny Fiarovam-pirenena teo aloha no tontosa ny arivan’ny alatsinainy 16 Oktobra 2017 tao amin’ny Minisiteran’ny

DÉNOMINATION DU CAMP 1/RM1 AU NOM DU LIEUTENANT RANDRIAMAROMANANA

Nosalorana ny anaran’ny Liétna RANDRIAMAROMANANA Albert ny Toby Miaramila 1/RM1 Rezimatana Voalohan’ny Miaramila etsy Analakely. Lanonana natao teo ambany fiahin’ny Jeneraly RASOLOFONIRINA Béni Xavier, Ministrin’ny Fiarovam-pirenena notronin’ireo manamboninahitra avy amin’ny fianakaviam-ben’ny Foloalindahy Malagasy, ny Zoma 13 oktobra 217 tao amin’ny 1/RM1 ihany. Lanonana tafiditra ao anatin’ny fahatsiarovana ny faha 70 taonan’ny tolom-panafahana 1947 sy ho

RÉSULTAT DÉFINITIF XLI° PROMOTION DE L’ACADÉMIE MILITAIRE

SEMIPI_ Masculin Feminin    Les candidats admis peuvent retirer leur convocation auprès du Secrétariat du Service des Formations et du Stage de la Direction des Ressources Humaines du Ministère de la Défense Nationale Ampahibe, le mardi 03 octobre 2017 à partir de 14H 30.

FAMPITAOVANA NY EFITRANO FAMPIRANTIANA IREO VAKOKA TAMIN’NY ADY LEHIBE; ONMAC ANOSY

Manamarika ny taona fahatelo nanamarihana ny faha-zato taona’ny Ady Lehibe Voalohany ny taona 2017. Fiaraha miasa efa antaonany maro teo amin’ny firenena Malagasy sy Frantsay arak’izany no nananganana ny Office National Malagasy des Anciens Combattants et des Victimes des Guerres ONMAC etsy Anosy. Ny zomà 29 Septambra 2017 tao amin’io toerana io no nanaovana ny

FANAMARIHANA NY ANDRO IRAISAM-PIRENENA MOMBAN’NY ZO HAHALALA VAOVAO

Ho fanamarihana ny andro iraisam-pirenena momba ny zo hahalala vaovao dia tonga nitsidika ny toby misy ny Minisiteran’ny Fiarovam-pirenena etsy Ampahibe ny mpianatra avy amin’ny Lisea Ankazobe teo ambany fitarihan’ny UNESCO, ny talata 26 septambra 2017 lasa teo. Tonga nandray ireto vahiny ireto ny Tomponandrakitry ny Serasera sy ny sampana firaiketana antotam-baovao. Nisy noho izany

AVIS DE CONCOURS AUX ÉCOLES DE FORMATION D’OFFICIER AUX ÉTATS-UNIS D’AMERIQUE 2017

AVIS DE CONCOURS US EFO 2017

RESULTAT CONCOURS XLI° ACMIL 1ère PHASE

concours 41e acmil_candidats sexe masculin_admissibles concours 41 acmil_candidats semipi_admissibles concours 41e acmil_candidats sexe feminin_admissibles

CONSEIL DE RÉVISION ANNÉE 2017

Andraikitrin’ny olom-pirenena feno 18 no miakatra ny mitsarana miaramila, araka ny rija-tenin-dalana na ordonnance n° 78 – 002 ny 16 febroary 1978, mifehin’ny fanompoam-pirenena. Hahatontosana izany dia mamelona indray ny fitsarana miaramila ny eo anivon’ny Ministeran’ny Fiarovam-pirenena amin’ny alalan’ny fitantandraharaha misahana ny fanompom-pirenena na DSNGR Direction de Service National et Gestion des Réserves, izay niato

CEREMONIE DE PRÉSENTATION SOUS LE DRAPEAU DES JEUNES RECRUES ANNE 2017

Lanonana roa sosona fametrahana ambany faneva ireo miaramila zazavao kilasy 2017 andiany voalohany no tontosa ny talata 12 Septambra 2017. Voalohany, ny lanonana fametrahana ambany faneva ireo miaramila 150 avy amin’ny Rezimantan’ny Fifandraisan-davitra voalohany na 1°RTS Fiadanana, ary 80 lahy kosa avy amin’ny CAPSAT na ny Vondrom-pitantanana ny mpiasa, ny sampandraharaha fitantanana sy teknika Soanierana

VISITE DE COURTOISIE DE LA DELÉGATION DE LA SADC RTCP

Manatanteraka fitsidihana eto Madagasikara ny vondrona iraisam-pirenena SADC amin’ny alalan’ny delegasionan’ny RTCP, miandraikitra ny fampandriana fahalemana na « Centre Régional de formation en Maintien de la Paix », amin’izao fotoana izao. Ny maraina ny alarobia 13 sptambra 2017 teo ireo delegasiona avy amin’ny RTCP no nitsidika ny Vondrona misahana ny fampandriana fahalemana eto Madagasikara. Ny Kolonely RAKOTONIAINA